Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Ruda Śląska  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Ruda Śląska

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Ruda Śląska.

Mapa Geoportal Ruda Śląska
Mapa z granicą miasta Ruda Śląska
herb miasta Ruda Śląska

Dane urzędu

Urząd Miasta Ruda ŚląskaPl. Jana Pawła II 6Ruda Śląska, 41-709

Tel: 32 2449000

Fax: 32 2487348

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umrudasl/pisma

E-mail: urzad@ruda-sl.pl

Powiat: Ruda Śląska

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Ruda Śląska: 2472011

Witryna: www.rudaslaska.pl

Władze lokalne: Prezydent Grażyna Dziedzicurzad@rudaslaska.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Rudy Śląskiej

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Ruda Śląska to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Ruda Śląska na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Rudy Śląskiej, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Rudy Śląskiej, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Rudy Śląskiej

Miasto Ruda Śląska w liczbach

Powierzchnia miasta Ruda Śląska*

78 km2

1835 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Ruda Śląska*

136 423 mieszkańców

26 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Ruda Śląska*

1 755 mieszkańców na km2

65 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Ruda Śląska

Geoportal Ruda Śląska prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Ruda Śląska, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Ruda Śląska.

Dostęp do danych Geoportalu Ruda Śląska

Jak powstał Geoportal miasta Ruda Śląska?

Geoportal Ruda Śląska powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Ruda Śląska, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Ruda Śląska.

Geoportal Ruda Śląska umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Ruda Śląska oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Ruda Śląska, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Ruda Śląska

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Ruda Śląska?

Informacje na Geoportalu Ruda Śląska

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Ruda Śląska?

Korzyści z Geoportalu Ruda Śląska

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Ruda Śląska?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Ruda Śląska.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Ruda Śląska łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Rudzie Śląskiej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Rudy Śląskiej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Ruda Śląska, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Ruda Śląska oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Ruda Śląska. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Rudy Śląskiej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Rudy Śląskiej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Ruda Śląska. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Ruda Śląska.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Rudzie Śląskiej.

  Geoportal miasta Ruda Śląska posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Ruda Śląska. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Rudzie Śląskiej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Ruda Śląska przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Rudzie Śląskiej.

  W Geoportalu Ruda Śląska przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Ruda Śląska. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Rudzie Śląskiej. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Ruda Śląska zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Ruda Śląska, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Ruda Śląska oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Ruda Śląska.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Ruda Śląska. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Ruda Śląska są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Ruda Śląska podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Ruda Śląska.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Rudzie Śląskiej. W Geoportalu miasta Ruda Śląska udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rudzie Śląskiej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Ruda Śląska.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Ruda Śląska. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Ruda Śląska.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Ruda Śląska, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Ruda Śląska. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Ruda Śląska.

 • Zabytki w mieście Ruda Śląska

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Ruda Śląska. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Ruda Śląska oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Ruda Śląska.

 • Informacje o wyborach w mieście Ruda Śląska

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Ruda Śląska. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Ruda Śląska i wiele istotnych informacji.

Geoportal Ruda Śląska dla mieszkańców

Geoportal Ruda Śląska jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Ruda Śląska. Na mapie Rudy Śląskiej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Ruda Śląska mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Ruda Śląska. Korzystając z map Geoportalu miasta Ruda Śląska w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Ruda Śląska są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Ruda Śląska dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Ruda Śląska dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować